Vrolijk

Michel Daerden geeft een interview naar aanleiding van de Olympische Spelen.
Wat een vrolijke jongen, zeker als hij gedronken heeft.

Eerder zou hij ook al dronken opgemerkt zijn in de tribunes tijdens het tennis.

Published by Kris

Hi folks! Running around on this globe for over 40 years now, this weblog is a way to share some things and thoughts with you.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *