Heeft u een eigen mailserver?

Vandaag gelezen op de website van Vodaphone Nederland:

Q: Heeft u een eigen mailserver?
A: U heeft een eigen mailserver als u Outlook en niet Outlook Express gebruikt.

10 jaar ervaring in één klap omgezet in twijfel en verwarring.

Published by Kris

Hi folks! Running around on this globe for over 40 years now, this weblog is a way to share some things and thoughts with you.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *