Complexiteit

Met schijnbare tegenstrijdigheden kunnen omgaan, dát is groot worden. Dat je kunt zeggen: dit klopt, maar dat ander klopt eigenlijk óók. Zoeken naar simplismen, naar eenduidigheid en eenvormigheid: dat is weigeren om volwassen te worden.

Sophie De Schaepdrijver in dS Weekblad

Published by Kris

Hi folks! Running around on this globe for over 40 years now, this weblog is a way to share some things and thoughts with you.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *