Focus

When Bill Gates first met Warren Buffett, their host at dinner, Gates’ mother, asked everyone around the table to identify what they believed was the single most important factor in their success through life. Gates and Buffett gave the same one-word answer: “Focus.” Complete article on LinkedIn written by Greg McKeown

Complexiteit

Met schijnbare tegenstrijdigheden kunnen omgaan, dát is groot worden. Dat je kunt zeggen: dit klopt, maar dat ander klopt eigenlijk óók. Zoeken naar simplismen, naar eenduidigheid en eenvormigheid: dat is weigeren om volwassen te worden. Sophie De Schaepdrijver in dS Weekblad